Wim Steijn

Wim Steijn
Ga naar de inhoud

Mag ik mij even voorstellen?
 
Wim Steijn, CulemborgTer verdere kennismaking volgt hieronder een beknopt chronologisch overzicht van de dingen die ik gedaan heb.
 • 1940 Geboren als 13e kind in een gezin van uiteindelijk 15 kinderen.
 • 1946 Lagere school in Voorschoten
 • 1952 HBS B op Bonaventura in Leiden. Cum Laude geslaagd.
 • 1957 HTS Weg- en Waterbouwkunde in Den Haag. Diploma in 1960.
 • 1960 Werken als Tekenaar Constructeur.
 • 1961 Studie Psychologie aan Universiteit Leiden
 • 1963 Werkzaam in familiebedrijf Steijn’s Emballage BV, van kistenmaker tot bedrijfsleider
 • 1972 Werkzaam als Organisatie-adviseur bij een buro (Werkzaam als Zelfstandig Organisatie-adviseur)
 • 1973 Werkzaam als ongeschoold werker via uitzendburo
 • 1974 Werkzaam als groepsleider bij een Jongerenhuis
 • 1975 Werkzaam als timmerman bij aannemer en werkzaam als glazuurder bij een Pottenbakkerij
 • 1976 Werkzaam als muziek-docent op verschillende  LTS-en en Lagere Scholen
 • 1977 Werkzaam als timmerman-voorman bij een klein bouwbedrijf
 • 1978 Werkzaam als zelfstandig onderhouds-schilder
 • 1986 Docent planning bij een Management-Opleidings-Centrum
 • 1991 Docent/cursus-ontwikkelaar bij een Opleidings-Instituut voor Bouwvakkers
 • 1997 Werkzaam als zelfstandig onderhouds-schilder
 • 2007 Aktief met ontwerp en ontwikkeling van een zonnelamp-telefoonoplader
         Aktief met (gesponsored) “Projekt 100 Zonnelampen”
         Aktief met muziek
Terug naar de inhoud